astrology
ข้อมูลปฎิทิน

สุริยคติกาล วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม พุทธศักราช 2565 /คริสตศักราช 2022

จันทรคติกาล วันอังคาร แรม ๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีขาล
ภุมมวาร สาวนมาส จัตวาศก
รัตนโกสินทรศก ๒๔๑ จุลศักราช ๑๓๘๔ มหาศักราช ๑๙๔๔

กาลโยคจุลศักราช ๑๓๘๔
วันธงชัย : พุธ(๔), วันอธิบดี : อังคาร(๓), วันอุบาทว์ : อังคาร(๓), วันโลกาวินาศ : พฤหัสบดี(๕)

  ดูประกาศสงกรานต์ ๒๕๕๙


เมนูดูดวง
ดูดวงวันเกิด
เป็นการดูดวงที่อาศัยวันเกิดของผู้ที่ต้องการจะดูดวงในการพยากรณ์โดยใช้วันอาทิตย์-วันเสาร์
ดูดวงเดือนเกิด
เป็นการดูดวงที่อาศัยเดือนเกิดของผู้ที่ต้องการจะดูดวงในการพยากรณ์โดยใช้เดือนทางจันทรคติคือเดือนอ้าย-เดือนสิบสอง
ดูดวงกราฟชีวิต
เป็นการดูดวงที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นการดูดวงที่คำนวณไม่ยุ่งยาก ดูดวงได้ครอบคลุมเกือบทุกเรื่องที่ผู้เจ้าชะตาสนใจที่อาศัยวันเดือนปีเกิดในการพยากรณ์
ดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐาน
เป็นการดูดวงที่ได้รับความนิยมเช่นเดียวกับกราฟชีวิต เพราะเป็นการดูดวงที่คำนวณไม่ยุ่งยาก ดูดวงได้ครอบคลุมเกือบทุกเรื่องที่ผู้เจ้าชะตาสนใจที่อาศัยวันเดือนปีเกิดในการพยากรณ์
ดูดวงเศษพระจอมเกล้าฯ
เป็นการดูดวงที่คิดค้นโดยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ ๔) เป็นดูดวงที่อาศัยวันเดือนปีเกิดในการพยากรณ์
วิเคราะห์ชื่อ ดูดวงชื่อ ทำนายชื่อ
ชื่อมีความสำคัญต่อมนุษย์เนื่องจากใช้เรียกขาน แต่ก็มีความสัมพันธ์กับเจ้าชะตาเนื่องจากอักษรแต่ละตัว สามารถถอดตัวเลขออกมาเป็นดาวต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อเจ้าชะตา อีกทั้งนำมาวิเคราะห์ ดูดวงเจ้าของชื่อว่าเป็นอย่างไร
ทำนายเบอร์มือถือ ดูดวงเบอร์โทรศัพท์
โทรศัพท์ถือเป็นเครื่องมือสำหรับการสื่อสารที่สำคัญในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์มีความเกี่ยวพันธ์กับเจ้าชะตา ใช้การวิเคราะห์หมายเลขโทรศัพท์ด้วยทักษา เลขศาสตร์ รหัสชีวิต
ดูดวงบ้านเลขที่
บ้านเป็นปัจจัยสี่สำหรับมนุษย์ บ้านส่วนใหญ่มีเลขที่ซึ่งใช้ในการทำสำมะโนครัวประชากร นอกจากนี้เลขที่บ้านมีความเกี่ยวพันธ์กับเจ้าชะตา โดยเฉพาะเจ้าของบ้าน และมีความเกี่ยวพันกับผู้อยู่อาศัยทุกคน
ดูดวงเลขบัตรประชาชน
เลขที่ประจำตัวประชาชน เป็นเลขที่ใช้อ้างอิงตัวตนของคนไทยทุกคน นอกจากนี้เลขประจำตัวประชาชนความเกี่ยวพันธ์กับเจ้าชะตา การดูดวงเลขบัตรประจำตัวประชาชนใช้ทักษา เลขศาสตร์ในการวิเคราะห์
ดูดวงฉัตรสามชั้น
การดูดวงฉัตรสามชั้น เป็นการดูดวงจรตามอายุของเจ้าชะตาและใช้วันเดือนปีเกิดในการทำนาย การดูดวงด้วยฉัตรสามชั้นจะแบ่งอายุของเจ้าชะตาออกเป็น 3 ช่วง ช่วงละ ๔ เดือน เท่าๆกัน การดูดวงด้วยฉัตรสามชั้นเป็นที่ยอมรับระดับหนึ่งในวิชาโหราศาสตร์
ดูดวงด้วยฤกษ์กำเนิด
การดูดวงด้วยฤกษ์กำเนิดเป็นการดูดวงที่แม่นยำมากแบบหนึ่ง แต่ปัจจุบันไม่ค่อยเป็นที่ปรากฎเนื่องจากการคำนวณที่มีความยุ่งยาก เพราะเป็นการคำนวณหาราศีที่ดาวจันทร์สถิตย์ในฤกษ์ต่างทั้ง 27 นักษัตรฤกษ์และ ๙ หมวดฤกษ์ แต่ทางเวบไซต์ได้ทำการคำนวณหาฤกษ์ทั้งนักษัตรฤกษ์และหมวดฤกษ์ พร้อมกับคำพยากรณ์ไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้ว
ดูดวงตามวันเดือนปีเกิด
การดูดวงวันเดือนปีเกิด นั้นมีหลายแบบแต่ในที่นี้จะดูดวงวันเดือนปีเกิดจากระบบโหราศาสตร์แบบโบราณ หาตำแหน่งตกภูมิต่าง ๆ ใน ๑๒ ภูมิ เพื่อที่จะวิเคราะห์ถึงสภาพเป็นอยู่โดยรวมของเจ้าชะตา และชะตาชีวิตในแต่ละปี
โอเรกุรัม ดูดวงโอเรกุรัม
โอเรกุรัม หรือการดูดวงโอเรกุรัม เป็นการดูดวงที่เริ่มจากชนเผ่ายิปซี การเสี่ยงทายจะแบ่งเป็น 32 คำถาม
ทำนายฝัน เลขเด็ด
การทำนายฝันเป็นวิชาโหราศาสตร์แขนงหนึ่ง โดยอาศัยความฝันของเจ้าชะตามาพยากรณ์ ทางเวบไซต์ได้รวบรวมคำทำนายฝันไว้อย่างพอเพียง พร้อมเลขเด็ดสำหรับการเสี่ยงโชค
ดูดวงวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟาก ดูดวงยามอัฐกาล ดูดวงยามกำเนิด
ทางโหราศาสตร์ได้แบ่งยามออกเป็น ๒ ตอน คือยามกลางวันและยามกลางคืน แบ่งเป็นตอนละ ๘ ยาม สูตรนี้เทียบได้กับระยะของดาวเคราะห์ตามวิชาดาราศาสตร์ ซึ่งถูกต้องลงรอยกัน ยามหนึ่ง ๆ แบ่งออกเป็นยามละ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที กลางวันและกลางคืนมีจำนวนยามเท่ากันคือ ๘ ยาม คำพยากรณ์ของผู้ที่เกิดในยามต่างๆนั้น เป็นคำพยากรณ์ในตำราเดิมของไทยที่ พันตรีหลวงวุฒิรณพัสดุได้รวบรวมเอาไว้ในตำรายามวิเศษจินดา
ดูดวงคนป่วย ดูดวงคนเจ็บ ดูดวงคนไข้ ทายดวงคนป่วยว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร
การดูดวงคนป่วยในที่นี้จะใช้ยามอัฐกาลในการพยากรณ์ดวงชะตาของคนป่วยที่ญาติมิตรนำมาพยากรณ์ โดยใช้ยามที่เทวดาพระเคราะห์เข้ารักษายามต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละยามจะมีเทวดาพระเคราะห์ประจำยามนั้นแตกต่างกันออกไปในแต่ละวัน โหราจารย์หรือนักพยากรณ์จะใช้ยามดังกล่าวในการทายดวงคนป่วยหรือดวงชะตาอื่น ๆ
ดูของหาย ดูดวงของหายว่าจะได้คืนหรือไม่
ดูของหาย ดูดวงของหายในที่นี้จะใช้ยามอัฐกาลในการพยากรณ์ดวงชะตาของผู้ที่ทำของหาย โดยใช้ยามที่เทวดาพระเคราะห์เข้ารักษายามต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละยามจะมีเทวดาพระเคราะห์ประจำยามนั้นแตกต่างกันออกไปในแต่ละวัน โหราจารย์หรือนักพยากรณ์จะใช้ยามดังกล่าวในการทายของหายว่าจะได้กลับมาหรือไม่ หรือดวงชะตาอื่น ๆ
ดูดวงข่าวจริงหรือข่าวเท็จ
ดูดวงข่าวจริงหรือข่าวเท็จ ดูดวงข่าวจริงหรือข่าวเท็จในที่นี้จะใช้ยามอัฐกาลในการพยากรณ์ดวงชะตาของผู้ที่ได้รับข่าวสารมาแต่ไม่ทราบว่าจริงหรือเท็จ โดยใช้ยามที่เทวดาพระเคราะห์เข้ารักษายามต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละยามจะมีเทวดาพระเคราะห์ประจำยามนั้นแตกต่างกันออกไปในแต่ละวัน โหราจารย์หรือนักพยากรณ์จะใช้ยามดังกล่าวในการทายข่าวจริงหรือเท็จประการใด หรือดวงชะตาอื่น ๆ
ดูดวงด้วยทักษา ทักษาพยากรณ์
เป็นการดูดวงที่ใช้ตำราทักษาปกรณ์ในการพยากรณ์ ซึ่งตามปกติตำราทักษานั้นส่วนใหญ่ไม่ค่อยนำมาใช้พยากรณ์ดวงชะตา เนื่องจากหลักการในการพยากรณ์ค่อยๆหายไป หรือค่อยๆถูกลืมไปทีละน้อย ตำราทักษาโบราณที่นับวันจะค่อยๆหายสาบสูญไป หากไม่นำมาให้เป็นที่รู้จักอาจสูญหายไปในอนาคต
ดูดวงสมพงษ์เนื้อคู่ ดวงสมพงษ์เนื้อคู่ ดวงสมพงษ์
ดูดวงสมพงษ์เนื้อคู่คือ การดูดวงชะตาของชายและหญิงว่าดวงสมพงษ์กันหรือไม่ ในที่นี้จะใช้ฤกษ์กำเนิดของชายและหญิงอันเป็นการพยากรณ์ขั้นสูง เป็นส่วนหนึ่งของโหราศาสตร์ไทยในการหาสมพงษ์ของหญิงและชายว่าแต่งงานหรืออยู่กินกันแล้วจะเป็นอย่างไร
ดูดวง 12 ราศี ดูดวงราศีเกิด 12 ราศี
ดูดวง 12 ราศี หรือ ดูดวงราศีเกิด 12 ราศี เป็นการดูดวงด้วยราศีกำเนิดอาศัยการโคจรของดวงอาทิตย์เข้าครองราศีจักรที่มีอยู่ 12 ราศี การเคลื่อนที่ผ่านกลุ่มดาวต่างๆของดวงอาทิตย์นั้นทำให้มีผลต่อสิ่งต่างๆบนโลก เช่น ฤดูกาลต่าง ๆ และมีผลกระทำต่อชะตาชีวิตมนุษย์บนโลก ทั้งชะตาประจำชีพ และชะตาจร การคำนวณราศีเกิดนี้ใช้คัมภีร์สุริยยาตร์ในการคำนวณหาราศีของดวงอาทิตย์ในขณะที่เจ้าชะตาเกิด
โหราศาสตร์พม่า ดูดวงโหราศาสตร์พม่า ดูดวงพม่า(สายอาจารย์ชัชไม)
โหราศาสตร์พม่า หรือโหราศาสตร์อังควิชาธาตุ เป็นวิชาโหรที่มีมานานไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ปี เป็นวิชาที่มีต้นกำเนิดในอินเดียโบราณ เผยแพร่ผ่านคณะสมณทูตเข้ามาในประเทศไทยแต่เฟื่องฟูในพม่ามีความแม่นยำสูงจนได้รับคำกล่าวขวัญสำหรับผู้นิยมการดูดวงโดยทั่วไป การพยากรณ์ในเวบนี้จะพยากรณ์ในส่วนของมหาบท เสามหาพุทธะ แผนธาตุพม่าทั้งอดีตกรรมและปัจจุบันกรรม
ดูดวงบ้านเลขที่ด้วยโหราศาสตร์พม่า
การดูดวงด้วยบ้านเลขที่หรือการวิเคราะห์บ้านเลขที่ด้วยโหราศาสตร์พม่าหรือโหราศาสตร์อังควิชาธาตุที่มีกำเนิดมากว่า ๒,๐๐๐ ปี โหราศาสตร์พม่าอังคะวิชาธาตุจะใช้วิธีผูกดวงด้วยเสามหาพุทธะในการพยากรณ์
เรียนโหราศาสตร์พม่ากับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติโครงการป้อมปราบศัตรูพ่าย(ใกล้วัดโสมนัส กรุงเทพมหานคร) เปิดสอนวิชาโหราศาสตร์พม่า โดยเริ่มทำการสอนในวันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ท่านที่สมัครเรียนไม่ทันในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ท่านอาจารย์จะปูพื้นฐานให้ใหม่ )ทำการสอนโดยอาจารย์ปาลบุญญา ชวลิตานนท์ หลักสูตร ๔ เดือน เดือนละ ๖๐๐ บาท
ตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามหรือตุ๊กตามอญ
ตุ๊กตาไขนามหรือตุ๊กตามอญศาสตร์แห่งการตั้งชื่อของมอญโบราณ ซึ่งปัจจุบันมีความนิยมสูงเนื่องจากการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามนั้นเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของมอญโบราณและตั้งชื่อด้วยศาสตร์สาขานี้แล้วได้ผลดีเป็นที่ประจักษ์ ศาสตร์การตั้งชื่อด้วยด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นศาสตร์ชั้นสูงกว่าทักษาวันเกิด เลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต หากชื่อในตุ๊กตาไขนามไม่ดีแต่ศาสตร์ตั้งชื่ออื่นไม่ดีก็ไม่ควรนำมาตั้งชื่อ
ชื่อมงคลหมวดอักษร ก. ไก่
นามานุกรม หมวดอักษร ก.ไก่ ชื่อมงคลสำหรับหมวดอักษร ก.ไก่
ชื่อมงคลหมวด ก.ไก่ ๑ ชื่อมงคลหมวด ก.ไก่ ๒
ชื่อมงคลหมวด ก.ไก่ ๓ ชื่อมงคลหมวด ก.ไก่ ๔
ชื่อมงคลหมวดอักษร ข. ไข่
นามานุกรม หมวดอักษร ข.ไข่ ชื่อมงคลสำหรับหมวดอักษร ข.ไข่
ชื่อมงคลหมวด ข.ไข่ ๑ ชื่อมงคลหมวด ข.ไข่ ๒
ชื่อมงคลหมวด ข.ไข่ ๓ ชื่อมงคลหมวด ข.ไข่ ๔
ชื่อมงคลหมวดอักษร ค. ควาย
นามานุกรม หมวดอักษร ค.ควาย ชื่อมงคลสำหรับหมวดอักษร ค.ควาย
ชื่อมงคลหมวด ค.ควาย ๑ ชื่อมงคลหมวด ค.ควาย ๒
ชื่อมงคลหมวด ค.ควาย ๓ ชื่อมงคลหมวด ค.ควาย ๔
ชื่อมงคลหมวด ค.ควาย ๕ ชื่อมงคลหมวด ค.ควาย ๖
ชื่อมงคลหมวดอักษร ฆ. ระฆัง
นามานุกรม หมวดอักษร ฆ.ระฆัง ชื่อมงคลสำหรับหมวดอักษร ฆ.ระฆัง
ชื่อมงคลหมวด ฆ.ระฆัง๑
ชื่อมงคลหมวดอักษร ง. งู
นามานุกรม หมวดอักษร ง.งู ชื่อมงคลสำหรับหมวดอักษร ง.งู
ชื่อมงคลหมวด ง. งู๑
ชื่อมงคลหมวดอักษร จ. จาน
นามานุกรม หมวดอักษร จ. จาน ชื่อมงคลสำหรับหมวดอักษร จ.จาน
ชื่อมงคลหมวด จ.จาน๑ ชื่อมงคลหมวด จ.จาน๒
ชื่อมงคลหมวด จ.จาน๓ ชื่อมงคลหมวด จ.จาน๔
ชื่อมงคลหมวด จ.จาน๕ ชื่อมงคลหมวด จ.จาน๖
ชื่อมงคลหมวด จ.จาน ๗ ชื่อมงคลหมวด จ.จาน ๘
ชื่อมงคลหมวดอักษร ฉ.ฉิ่ง
นามานุกรม หมวดอักษร ฉ.ฉิ่ง ชื่อมงคลสำหรับหมวดอักษร ฉ.ฉิ่ง
ชื่อมงคลหมวด ฉ.ฉิ่ง๑ ชื่อมงคลหมวด ฉ.ฉิ่ง๒
ชื่อมงคลหมวด ฉ.ฉิ่ง๓ ชื่อมงคลหมวด ฉ.ฉิ่ง๔
ชื่อมงคลหมวดอักษร ช.ช้าง
นามานุกรม หมวดอักษร ช.ช้าง ชื่อมงคลสำหรับหมวดอักษร ช.ช้าง
ชื่อมงคลหมวด ช.ช้าง๑ ชื่อมงคลหมวด ช.ช้าง๒
ชื่อมงคลหมวด ช.ช้าง๓ ชื่อมงคลหมวด ช.ช้าง๔
ชื่อมงคลหมวด ช.ช้าง๕ ชื่อมงคลหมวด ช.ช้าง๖
ชื่อมงคลหมวด ช.ช้าง๗ ชื่อมงคลหมวด ช.ช้าง๘
ชื่อมงคลหมวด ช.ช้าง๙ ชื่อมงคลหมวด ช.ช้าง๑๐
ชื่อมงคลหมวดอักษร ซ.โซ่
นามานุกรม หมวดอักษร ซ.โซ่ ชื่อมงคลสำหรับหมวดอักษร ซ.โซ่
ชื่อมงคลหมวด ซ.โซ่๑
ชื่อมงคลหมวดอักษร ญ.หญิง
นามานุกรม หมวดอักษร ญ.หญิง ชื่อมงคลสำหรับหมวดอักษร ญ.หญิง
ชื่อมงคลหมวด ญ.หญิง๑ ชื่อมงคลหมวด ญ.หญิง๒
ชื่อมงคลหมวดอักษร ฎ.ชฎา
นามานุกรม หมวดอักษร ฎ.ชฎา ชื่อมงคลสำหรับหมวดอักษร ฎ.ชฎา
ชื่อมงคลหมวด ฎ.ชฎา๑
ชื่อมงคลหมวดอักษร ฐ.ฐาน
นามานุกรม หมวดอักษร ฐ.ฐาน ชื่อมงคลสำหรับหมวดอักษร ฐ.ฐาน
ชื่อมงคลหมวด ฐ.ฐาน ๑ ชื่อมงคลหมวด ฐ.ฐาน ๒
ชื่อมงคลหมวดอักษร ฑ.นางมณโฑ
นามานุกรม หมวดอักษร ฑ.นางมณโฑ ชื่อมงคลสำหรับหมวดอักษร ฑ.นางมณโฑ
ชื่อมงคลหมวด ฑ.นางมณโฑ๑
ชื่อมงคลหมวดอักษร ณ.เณร
นามานุกรม หมวดอักษร ณ.เณร ชื่อมงคลสำหรับหมวดอักษร ณ.เณร
ชื่อมงคลหมวด ณ.เณร ๑ ชื่อมงคลหมวด ณ.เณร ๒
ชื่อมงคลหมวดอักษร ด.เด็ก
นามานุกรม หมวดอักษร ด.เด็ก ชื่อมงคลสำหรับหมวดอักษร ด.เด็ก
ชื่อมงคลหมวด ด.เด็ก ๑ ชื่อมงคลหมวด ด.เด็ก ๒
ชื่อมงคลหมวดอักษร ต.เต่า
นามานุกรม หมวดอักษร ต.เต่า ชื่อมงคลสำหรับหมวดอักษร ต.เต่า
ชื่อมงคลหมวด ต.เต่า ๑ ชื่อมงคลหมวด ต.เต่า ๒
ชื่อมงคลหมวดอักษร ถ.ถุง
นามานุกรม หมวดอักษร ถ.ถุง ชื่อมงคลสำหรับหมวดอักษร ถ.ถุง
ชื่อมงคลหมวด ถ.ถุง ๑
ชื่อมงคลหมวดอักษร ท.ทหาร
นามานุกรม หมวดอักษร ท.ทหาร ชื่อมงคลสำหรับหมวดอักษร ท.ทหาร
ชื่อมงคลหมวด ท.ทหาร ๑ ชื่อมงคลหมวด ท.ทหาร ๒
ชื่อมงคลหมวดอักษร ธ.ธง
นามานุกรม หมวดอักษร ธ.ธง ชื่อมงคลสำหรับหมวดอักษร ธ.ธง
ชื่อมงคลหมวด ธ.ธง ๑ ชื่อมงคลหมวด ธ.ธง ๒
ชื่อมงคลหมวดอักษร น.หนู
นามานุกรม หมวดอักษร น.หนู ชื่อมงคลสำหรับหมวดอักษร น.หนู
ชื่อมงคลหมวด น.หนู ๑ ชื่อมงคลหมวด น.หนู ๒
ชื่อมงคลหมวดอักษร บ.ใบไม้
นามานุกรม หมวดอักษร บ.ใบไม้ ชื่อมงคลสำหรับหมวดอักษร บ.ใบไม้
ชื่อมงคลหมวด บ.ใบไม้ ๑ ชื่อมงคลหมวด บ.ใบไม้ ๒
ชื่อมงคลหมวดอักษร ป.ปลา
นามานุกรม หมวดอักษร ป.ปลา ชื่อมงคลสำหรับหมวดอักษร ป.ปลา
ชื่อมงคลหมวด ป.ปลา ๑ ชื่อมงคลหมวด ป.ปลา ๒
ชื่อมงคลหมวดอักษร ผ.ผึ้ง
นามานุกรม หมวดอักษร ผ.ผึ้ง ชื่อมงคลสำหรับหมวดอักษร ผ.ผึ้ง
ชื่อมงคลหมวด ผ.ผึ้ง ๑ ชื่อมงคลหมวด ผ.ผึ้ง ๒
ชื่อมงคลหมวดอักษร ฝ.ฝา
นามานุกรม หมวดอักษร ฝ.ฝา ชื่อมงคลสำหรับหมวดอักษร ฝ.ฝา
ชื่อมงคลหมวด ฝ.ฝา ๑
ชื่อมงคลหมวดอักษร พ.พาน
นามานุกรม หมวดอักษร พ.พาน ชื่อมงคลสำหรับหมวดอักษร พ.พาน
ชื่อมงคลหมวด พ.พาน ๑ ชื่อมงคลหมวด พ.พาน ๒
ชื่อมงคลหมวดอักษร ฟ.ฟัน
นามานุกรม หมวดอักษร ฟ.ฟัน ชื่อมงคลสำหรับหมวดอักษร ฟ.ฟัน
ชื่อมงคลหมวด ฟ.ฟัน ๑
ชื่อมงคลหมวดอักษร ภ.สำเภา
นามานุกรม หมวดอักษร ภ.สำเภา ชื่อมงคลสำหรับหมวดอักษร ภ.สำเภา
ชื่อมงคลหมวด ภ.สำเภา ๑ ชื่อมงคลหมวด ภ.สำเภา ๒
ชื่อมงคลหมวดอักษร ม.ม้า
นามานุกรม หมวดอักษร ม.ม้า ชื่อมงคลสำหรับหมวดอักษร ม.ม้า
ชื่อมงคลหมวด ม.ม้า ๑ ชื่อมงคลหมวด ม.ม้า ๒
ชื่อมงคลหมวดอักษร ย.ยักษ์
นามานุกรม หมวดอักษร ย.ยักษ์ ชื่อมงคลสำหรับหมวดอักษร ย.ยักษ์
ชื่อมงคลหมวด ย.ยักษ์ ๑ ชื่อมงคลหมวด ย.ยักษ์ ๒
ชื่อมงคลหมวดอักษร ร.เรือ
นามานุกรม หมวดอักษร ร.เรือ ชื่อมงคลสำหรับหมวดอักษร ร.เรือ
ชื่อมงคลหมวด ร.เรือ ๑ ชื่อมงคลหมวด ร.เรือ ๒
ชื่อมงคลหมวดอักษร ล.ลิง
นามานุกรม หมวดอักษร ล.ลิง ชื่อมงคลสำหรับหมวดอักษร ล.ลิง
ชื่อมงคลหมวด ล.ลิง ๑ชื่อมงคลหมวด ล.ลิง ๒
ชื่อมงคลหมวดอักษร ว.แหวน
นามานุกรม หมวดอักษร ว.แหวน ชื่อมงคลสำหรับหมวดอักษรว.แหวน
ชื่อมงคลหมวดว.แหวน ๑ ชื่อมงคลหมวดว.แหวน ๒
ชื่อมงคลหมวดอักษร ศ.ศาลา
นามานุกรม หมวดอักษร ศ.ศาลา ชื่อมงคลสำหรับหมวดอักษร ศ.ศาลา
ชื่อมงคลหมวด ศ.ศาลา ๑ ชื่อมงคลหมวด ศ.ศาลา ๒
ชื่อมงคลหมวดอักษร ษ.ฤาษี
นามานุกรม หมวดอักษร ษ.ฤาษี ชื่อมงคลสำหรับหมวดอักษร ษ.ฤาษี
ชื่อมงคลหมวด ษ.ฤาษี ๑
ชื่อมงคลหมวดอักษร ส.เสือ
นามานุกรม หมวดอักษร ส.เสือ ชื่อมงคลสำหรับหมวดอักษร ส.เสือ
ชื่อมงคลหมวด ส.เสือ ๑ ชื่อมงคลหมวด ส.เสือ ๒
ชื่อมงคลหมวดอักษร ห.หีบ
นามานุกรม หมวดอักษร ห.หีบ ชื่อมงคลสำหรับหมวดอักษร ห.หีบ
ชื่อมงคลหมวด ห.หีบ ๑ ชื่อมงคลหมวด ห.หีบ ๒
ชื่อมงคลหมวดอักษร อ.อ่าง
นามานุกรม หมวดอักษร อ.อ่าง ชื่อมงคลสำหรับหมวดอักษร อ.อ่าง
ชื่อมงคลหมวด อ.อ่าง ๑ ชื่อมงคลหมวด อ.อ่าง ๒
ชื่อมงคลหมวดอักษร ฤ
นามานุกรม หมวดอักษร ฤ ชื่อมงคลสำหรับหมวดอักษร ฤ
ชื่อมงคลหมวด ฤ ๑
=ชื่อมงคล
ชื่อมงคลลำดับที่ 1-100 ชื่อมงคลลำดับที่ 101-200 ชื่อมงคลลำดับที่ 201-300
ชื่อมงคลลำดับที่ 301-400 ชื่อมงคลลำดับที่ 401-500 ชื่อมงคลลำดับที่ 501-600
ชื่อมงคลลำดับที่ 601-700 ชื่อมงคลลำดับที่ 701-800 ชื่อมงคลลำดับที่ 801-900
ชื่อมงคลลำดับที่ 901-1000 ชื่อมงคลลำดับที่ 1001-1100 ชื่อมงคลลำดับที่ 1101-1200
ชื่อมงคลลำดับที่ 1201-1300 ชื่อมงคลลำดับที่ 1301-1400 ชื่อมงคลลำดับที่ 1401-1500
ชื่อมงคลลำดับที่ 1501-1600 ชื่อมงคลลำดับที่ 1601-1700 ชื่อมงคลลำดับที่ 1701-1800
ชื่อมงคลลำดับที่ 1801-1900 ชื่อมงคลลำดับที่ 1901-2000 ชื่อมงคลลำดับที่ 2001-2100
ชื่อมงคลลำดับที่ 2101-2200 ชื่อมงคลลำดับที่ 2201-2300 ชื่อมงคลลำดับที่ 2301-2400
ชื่อมงคลลำดับที่ 2401-2500 ชื่อมงคลลำดับที่ 2501-2600 ชื่อมงคลลำดับที่ 2601-2700
ชื่อมงคลลำดับที่ 2701-2800 ชื่อมงคลลำดับที่ 2801-2900 ชื่อมงคลลำดับที่ 2901-3000
ชื่อมงคลลำดับที่ 3001-3100 ชื่อมงคลลำดับที่ 3101-3200 ชื่อมงคลลำดับที่ 3201-3300
ชื่อมงคลลำดับที่ 3301-3400 ชื่อมงคลลำดับที่ 3401-3500 ชื่อมงคลลำดับที่ 3501-3600
ชื่อมงคลลำดับที่ 3601-3700 ชื่อมงคลลำดับที่ 3701-3800 ชื่อมงคลลำดับที่ 3801-3900
ชื่อมงคลลำดับที่ 3901-4000 ชื่อมงคลลำดับที่ 4001-4100 ชื่อมงคลลำดับที่ 4101-4200
ชื่อมงคลลำดับที่ 4301-4300 ชื่อมงคลลำดับที่ 4301-4400 ชื่อมงคลลำดับที่ 4401-4500
ชื่อมงคลลำดับที่ 4501-4600 ชื่อมงคลลำดับที่ 4601-4700 ชื่อมงคลลำดับที่ 4701-4800
ชื่อมงคลลำดับที่ 4801-4900 ชื่อมงคลลำดับที่ 4901-5000 ชื่อมงคลลำดับที่ 5001-5100
ชื่อมงคลลำดับที่ 5101-5200 ชื่อมงคลลำดับที่ 5201-5300 ชื่อมงคลลำดับที่ 5301-5400
ชื่อมงคลลำดับที่ 5401-5500 ชื่อมงคลลำดับที่ 5501-5600 ชื่อมงคลลำดับที่ 5601-5700
ชื่อมงคลลำดับที่ 5701-5800 ชื่อมงคลลำดับที่ 5801-5900 ชื่อมงคลลำดับที่ 5901-6000
ชื่อมงคลลำดับที่ 6001-6100 ชื่อมงคลลำดับที่ 6101-6200 ชื่อมงคลลำดับที่ 6201-6300
ชื่อมงคลลำดับที่ 6301-6400 ชื่อมงคลลำดับที่ 6401-6500 ชื่อมงคลลำดับที่ 6501-6600
ชื่อมงคลลำดับที่ 6601-6700 ชื่อมงคลลำดับที่ 6701-6800 ชื่อมงคลลำดับที่ 6801-6900
ชื่อมงคลลำดับที่ 6901-7000 ชื่อมงคลลำดับที่ 7001-7100 ชื่อมงคลลำดับที่ 7101-7200
ชื่อมงคลลำดับที่ 7201-7300 ชื่อมงคลลำดับที่ 7301-7400 ชื่อมงคลลำดับที่ 7501-7500
ชื่อมงคลลำดับที่ 7501-7600 ชื่อมงคลลำดับที่ 7601-7700 ชื่อมงคลลำดับที่ 7701-7800
ชื่อมงคลลำดับที่ 7801-7900 ชื่อมงคลลำดับที่ 7901-8000 ชื่อมงคลลำดับที่ 8001-8100
ชื่อมงคลลำดับที่ 8101-8200 ชื่อมงคลลำดับที่ 8201-8300 ชื่อมงคลลำดับที่ 8301-8400
ชื่อมงคลลำดับที่ 8401-8500 ชื่อมงคลลำดับที่ 8501-8600 ชื่อมงคลลำดับที่ 8601-8700
ชื่อมงคลลำดับที่ 8701-8800 ชื่อมงคลลำดับที่ 8801-8900 ชื่อมงคลลำดับที่ 8901-9000
ชื่อมงคลลำดับที่ 9001-9100 ชื่อมงคลลำดับที่ 9101-9200 ชื่อมงคลลำดับที่ 9201-9300
ชื่อมงคลลำดับที่ 9301-9400 ชื่อมงคลลำดับที่ 9401-9500 ชื่อมงคลลำดับที่ 9501-9600
ชื่อมงคลลำดับที่ 9601-9700 ชื่อมงคลลำดับที่ 9701-9800 ชื่อมงคลลำดับที่ 9801-9900
ชื่อมงคลลำดับที่ 9901-10000 ชื่อมงคลลำดับที่ 10101-10100 ชื่อมงคลลำดับที่ 10201-10200
ชื่อมงคลลำดับที่ 10201-10300 ชื่อมงคลลำดับที่ 10301-10400 ชื่อมงคลลำดับที่ 10401-10500
ชื่อมงคลลำดับที่ 10501-10600 ชื่อมงคลลำดับที่ 10601-10700 ชื่อมงคลลำดับที่ 10701-10800
ชื่อมงคลลำดับที่ 10801-10900 ชื่อมงคลลำดับที่ 10901-11000 ชื่อมงคลลำดับที่ 11001-11100
ชื่อมงคลลำดับที่ 11101-11200 ชื่อมงคลลำดับที่ 11201-11300 ชื่อมงคลลำดับที่ 11301-11400
ชื่อมงคลลำดับที่ 11401-11500 ชื่อมงคลลำดับที่ 11501-11600 ชื่อมงคลลำดับที่ 11601-11700
ชื่อมงคลลำดับที่ 11701-11800 ชื่อมงคลลำดับที่ 11801-11900 ชื่อมงคลลำดับที่ 11901-12000
ชื่อมงคลลำดับที่ 12001-12100 ชื่อมงคลลำดับที่ 12101-12200 ชื่อมงคลลำดับที่ 12201-12300
ชื่อมงคลลำดับที่ 12301-12400 ชื่อมงคลลำดับที่ 12401-12500 ชื่อมงคลลำดับที่ 12501-12600
ชื่อมงคลลำดับที่ 12601-12700 ชื่อมงคลลำดับที่ 12701-12800 ชื่อมงคลลำดับที่ 12801-12900
ชื่อมงคลลำดับที่ 12901-13000 ชื่อมงคลลำดับที่ 13001-13100 ชื่อมงคลลำดับที่ 13101-13200
ชื่อมงคลลำดับที่ 13201-13300 ชื่อมงคลลำดับที่ 13301-13400 ชื่อมงคลลำดับที่ 13401-13500
ชื่อมงคลลำดับที่ 13501-13600 ชื่อมงคลลำดับที่ 13601-13700 ชื่อมงคลลำดับที่ 13701-13800
ชื่อมงคลลำดับที่ 13801-13900 ชื่อมงคลลำดับที่ 13901-14000 ชื่อมงคลลำดับที่ 14001-14100
ชื่อมงคลลำดับที่ 14201-14300 ชื่อมงคลลำดับที่ 14301-14400 ชื่อมงคลลำดับที่ 14401-14500
ชื่อมงคลลำดับที่ 14501-14600 ชื่อมงคลลำดับที่ 14601-14700 ชื่อมงคลลำดับที่ 14701-14800
ชื่อมงคลลำดับที่ 14801-14900 ชื่อมงคลลำดับที่ 14901-15000 ชื่อมงคลลำดับที่ 15001-15100
ชื่อมงคลลำดับที่ 15101-15200 ชื่อมงคลลำดับที่ 15201-15300 ชื่อมงคลลำดับที่ 15301-15400
ชื่อมงคลลำดับที่ 15401-15500 ชื่อมงคลลำดับที่ 15501-15600 ชื่อมงคลลำดับที่ 15601-15700
ชื่อมงคลลำดับที่ 15701-15800 ชื่อมงคลลำดับที่ 15801-15900 ชื่อมงคลลำดับที่ 15901-16000
ชื่อมงคลลำดับที่ 16001-16100 ชื่อมงคลลำดับที่ 16101-16200 ชื่อมงคลลำดับที่ 16201-16300
ชื่อมงคลลำดับที่ 16301-16400 ชื่อมงคลลำดับที่ 16401-16500 ชื่อมงคลลำดับที่ 16501-16600
ชื่อมงคลลำดับที่ 16601-16700 ชื่อมงคลลำดับที่ 16701-16800 ชื่อมงคลลำดับที่ 16801-16900
ชื่อมงคลลำดับที่ 16901-17000 ชื่อมงคลลำดับที่ 17001-17100 ชื่อมงคลลำดับที่ 17101-17200
ชื่อมงคลลำดับที่ 17201-17300 ชื่อมงคลลำดับที่ 17301-17400 ชื่อมงคลลำดับที่ 17401-17500
ชื่อมงคลลำดับที่ 17501-17600 ชื่อมงคลลำดับที่ 17601-17700 ชื่อมงคลลำดับที่ 17701-17800
ชื่อมงคลลำดับที่ 17801-17900 ชื่อมงคลลำดับที่ 17901-18000 ชื่อมงคลลำดับที่ 18001-18100
ชื่อมงคลลำดับที่ 18101-18200 ชื่อมงคลลำดับที่ 18201-18300 ชื่อมงคลลำดับที่ 18301-18400
ชื่อมงคลลำดับที่ 18401-18500 ชื่อมงคลลำดับที่ 18501-18600 ชื่อมงคลลำดับที่ 18601-18700
ชื่อมงคลลำดับที่ 18701-18800 ชื่อมงคลลำดับที่ 18801-18900 ชื่อมงคลลำดับที่ 18901-19000
ชื่อมงคลลำดับที่ 19001-19100 ชื่อมงคลลำดับที่ 19101-19200 ชื่อมงคลลำดับที่ 19201-19300
ชื่อมงคลลำดับที่ 19301-19400 ชื่อมงคลลำดับที่ 19401-19500 ชื่อมงคลลำดับที่ 19501-19600
ชื่อมงคลลำดับที่ 19601-19700 ชื่อมงคลลำดับที่ 19701-19800 ชื่อมงคลลำดับที่ 19801-19900
ชื่อมงคลลำดับที่ 19901-20000 ชื่อมงคลลำดับที่ 20001-20100 ชื่อมงคลลำดับที่ 20101-20200
ชื่อมงคลลำดับที่ 20201-20300 ชื่อมงคลลำดับที่ 20301-20400 ชื่อมงคลลำดับที่ 20401-20500
ชื่อมงคลลำดับที่ 20501-20600 ชื่อมงคลลำดับที่ 20601-20700 ชื่อมงคลลำดับที่ 20701-20800
ชื่อมงคลลำดับที่ 20801-20900 ชื่อมงคลลำดับที่ 20901-21000 ชื่อมงคลลำดับที่ 21001-21100
ชื่อมงคลลำดับที่ 21101-21200 ชื่อมงคลลำดับที่ 21201-21300 ชื่อมงคลลำดับที่ 21301-21400
ชื่อมงคลลำดับที่ 21401-21500 ชื่อมงคลลำดับที่ 21501-21600 ชื่อมงคลลำดับที่ 21601-21700
ชื่อมงคลลำดับที่ 21701-21800 ชื่อมงคลลำดับที่ 21801-21900 ชื่อมงคลลำดับที่ 21901-22000
ชื่อมงคลลำดับที่ 22001-22100 ชื่อมงคลลำดับที่ 22101-22200 ชื่อมงคลลำดับที่ 22201-22300
ชื่อมงคลลำดับที่ 22301-22400 ชื่อมงคลลำดับที่ 22401-22500 ชื่อมงคลลำดับที่ 22501-22600
ชื่อมงคลลำดับที่ 22601-22700 ชื่อมงคลลำดับที่ 22701-22800 ชื่อมงคลลำดับที่ 22801-22900
ชื่อมงคลลำดับที่ 22901-23000 ชื่อมงคลลำดับที่ 23001-23100 ชื่อมงคลลำดับที่ 23101-23200
ชื่อมงคลลำดับที่ 23201-23300 ชื่อมงคลลำดับที่ 23301-23400 ชื่อมงคลลำดับที่ 23401-23500
ชื่อมงคลลำดับที่ 23501-23600 ชื่อมงคลลำดับที่ 23601-23700 ชื่อมงคลลำดับที่ 23701-23800
ชื่อมงคลลำดับที่ 23801-23900 ชื่อมงคลลำดับที่ 23901-24000 ชื่อมงคลลำดับที่ 24001-24100
ชื่อมงคลลำดับที่ 24101-24200 ชื่อมงคลลำดับที่ 24201-24300 ชื่อมงคลลำดับที่ 24301-24400
ชื่อมงคลลำดับที่ 24401-24500 ชื่อมงคลลำดับที่ 24501-24600 ชื่อมงคลลำดับที่ 24601-24700
ชื่อมงคลลำดับที่ 24701-24800 ชื่อมงคลลำดับที่ 24801-24900 ชื่อมงคลลำดับที่ 24901-25000
ชื่อมงคลลำดับที่ 25001-25100 ชื่อมงคลลำดับที่ 25101-25200 ชื่อมงคลลำดับที่ 25201-25300
ชื่อมงคลลำดับที่ 25301-25400 ชื่อมงคลลำดับที่ 25401-25500 ชื่อมงคลลำดับที่ 25501-25600
ชื่อมงคลลำดับที่ 25601-25700 ชื่อมงคลลำดับที่ 25701-25800 ชื่อมงคลลำดับที่ 25801-25900
ชื่อมงคลลำดับที่ 25901-26000 ชื่อมงคลลำดับที่ 26001-26100 ชื่อมงคลลำดับที่ 26101-26200
ชื่อมงคลลำดับที่ 26201-26300 ชื่อมงคลลำดับที่ 26301-26400 ชื่อมงคลลำดับที่ 26401-26500
ชื่อมงคลลำดับที่ 26501-26600 ชื่อมงคลลำดับที่ 26601-26700 ชื่อมงคลลำดับที่ 26701-26800
ชื่อมงคลลำดับที่ 26801-26900 ชื่อมงคลลำดับที่ 26901-27000 ชื่อมงคลลำดับที่ 27001-27100
ชื่อมงคลลำดับที่ 27101-27200 ชื่อมงคลลำดับที่ 27201-27300 ชื่อมงคลลำดับที่ 27301-27400
ชื่อมงคลลำดับที่ 27401-27500 ชื่อมงคลลำดับที่ 27501-27600 ชื่อมงคลลำดับที่ 27601-27700
ชื่อมงคลลำดับที่ 27701-27800 ชื่อมงคลลำดับที่ 27801-27900 ชื่อมงคลลำดับที่ 27901-28000
ชื่อมงคลลำดับที่ 28001-28100 ชื่อมงคลลำดับที่ 28101-28200 ชื่อมงคลลำดับที่ 28201-28300
ชื่อมงคลลำดับที่ 28301-28400 ชื่อมงคลลำดับที่ 28401-28500 ชื่อมงคลลำดับที่ 28501-28600
ชื่อมงคลลำดับที่ 28601-28700 ชื่อมงคลลำดับที่ 28701-28800 ชื่อมงคลลำดับที่ 28801-28900
ชื่อมงคลลำดับที่ 28901-29000 ชื่อมงคลลำดับที่ 29001-29100 ชื่อมงคลลำดับที่ 29101-29200
ชื่อมงคลลำดับที่ 29201-29300 ชื่อมงคลลำดับที่ 29301-29400 ชื่อมงคลลำดับที่ 29401-29500
ชื่อมงคลลำดับที่ 29501-29600 ชื่อมงคลลำดับที่ 29601-29700 ชื่อมงคลลำดับที่ 29701-29800
ชื่อมงคลลำดับที่ 29801-29900 ชื่อมงคลลำดับที่ 29901-30000 ชื่อมงคลลำดับที่ 30001-30100
ชื่อมงคลลำดับที่ 30101-30200 ชื่อมงคลลำดับที่ 30201-30300 ชื่อมงคลลำดับที่ 30301-30400
ชื่อมงคลลำดับที่ 30401-30500 ชื่อมงคลลำดับที่ 30501-30600 ชื่อมงคลลำดับที่ 30601-30700
ชื่อมงคลลำดับที่ 30701-30800 ชื่อมงคลลำดับที่ 30801-30900 ชื่อมงคลลำดับที่ 30901-31000
ชื่อมงคลลำดับที่ 31001-31100 ชื่อมงคลลำดับที่ 31101-31200 ชื่อมงคลลำดับที่ 31201-31300
ชื่อมงคลลำดับที่ 31301-31400 ชื่อมงคลลำดับที่ 31401-31500 ชื่อมงคลลำดับที่ 31501-31600
ชื่อมงคลลำดับที่ 31601-31700 ชื่อมงคลลำดับที่ 31701-31800 ชื่อมงคลลำดับที่ 31801-31900
ชื่อมงคลลำดับที่ 31901-32000 ชื่อมงคลลำดับที่ 32001-32100 ชื่อมงคลลำดับที่ 32101-32200
ชื่อมงคลลำดับที่ 32201-32300 ชื่อมงคลลำดับที่ 32301-32400 ชื่อมงคลลำดับที่ 32401-32500
ชื่อมงคลลำดับที่ 32501-32600 ชื่อมงคลลำดับที่ 32601-32700 ชื่อมงคลลำดับที่ 32701-32800
ชื่อมงคลลำดับที่ 32801-32900 ชื่อมงคลลำดับที่ 32901-33000 ชื่อมงคลลำดับที่ 33001-33100
ชื่อมงคลลำดับที่ 33101-33200 ชื่อมงคลลำดับที่ 33201-33300 ชื่อมงคลลำดับที่ 33301-33400
ชื่อมงคลลำดับที่ 33401-33500 ชื่อมงคลลำดับที่ 33501-33600 ชื่อมงคลลำดับที่ 33601-33700
ชื่อมงคลลำดับที่ 33701-33800 ชื่อมงคลลำดับที่ 33801-33900 ชื่อมงคลลำดับที่ 33901-34000
ชื่อมงคลลำดับที่ 34001-34100 ชื่อมงคลลำดับที่ 34101-34200 ชื่อมงคลลำดับที่ 34201-34300
ชื่อมงคลลำดับที่ 34301-34400 ชื่อมงคลลำดับที่ 34401-34500 ชื่อมงคลลำดับที่ 34501-34600
ชื่อมงคลลำดับที่ 34601-34700 ชื่อมงคลลำดับที่ 34701-34800 ชื่อมงคลลำดับที่ 34801-34900
ชื่อมงคลลำดับที่ 34901-35000 ชื่อมงคลลำดับที่ 35001-35100 ชื่อมงคลลำดับที่ 35101-35200
ชื่อมงคลลำดับที่ 35201-35300 ชื่อมงคลลำดับที่ 35301-35400 ชื่อมงคลลำดับที่ 35401-35500
ชื่อมงคลลำดับที่ 35501-35600 ชื่อมงคลลำดับที่ 35601-35700 ชื่อมงคลลำดับที่ 35701-35800
ชื่อมงคลลำดับที่ 35801-35900 ชื่อมงคลลำดับที่ 35901-36000 ชื่อมงคลลำดับที่ 36001-36100
ชื่อมงคลลำดับที่ 36101-36200 ชื่อมงคลลำดับที่ 36201-36300 ชื่อมงคลลำดับที่ 36301-36400
ชื่อมงคลลำดับที่ 36401-36500 ชื่อมงคลลำดับที่ 36501-36600 ชื่อมงคลลำดับที่ 36601-36700
ชื่อมงคลลำดับที่ 36701-36800 ชื่อมงคลลำดับที่ 36801-36900 ชื่อมงคลลำดับที่ 36901-37000
ชื่อมงคลลำดับที่ 37001-37100 ชื่อมงคลลำดับที่ 37101-37200 ชื่อมงคลลำดับที่ 37201-37300
ชื่อมงคลลำดับที่ 37301-37400 ชื่อมงคลลำดับที่ 37401-37500 ชื่อมงคลลำดับที่ 37501-37600
ชื่อมงคลลำดับที่ 37601-37700 ชื่อมงคลลำดับที่ 37701-37800 ชื่อมงคลลำดับที่ 37801-37900
ชื่อมงคลลำดับที่ 37901-38000 ชื่อมงคลลำดับที่ 38001-38100 ชื่อมงคลลำดับที่ 38101-38200
ชื่อมงคลลำดับที่ 38201-38300 ชื่อมงคลลำดับที่ 38301-38400 ชื่อมงคลลำดับที่ 38401-38500
ชื่อมงคลลำดับที่ 38501-38600 ชื่อมงคลลำดับที่ 38601-38700 ชื่อมงคลลำดับที่ 38701-38800
ชื่อมงคลลำดับที่ 38801-38900 ชื่อมงคลลำดับที่ 38901-39000 ชื่อมงคลลำดับที่ 39001-39100
ชื่อมงคลลำดับที่ 39101-39200 ชื่อมงคลลำดับที่ 39201-39300 ชื่อมงคลลำดับที่ 39301-39400
ชื่อมงคลลำดับที่ 39401-39500 ชื่อมงคลลำดับที่ 39501-39600 ชื่อมงคลลำดับที่ 39601-39700
ชื่อมงคลลำดับที่ 39701-39800 ชื่อมงคลลำดับที่ 39801-39900 ชื่อมงคลลำดับที่ 39901-40000
ชื่อมงคลลำดับที่ 40001-40100 ชื่อมงคลลำดับที่ 40101-40200 ชื่อมงคลลำดับที่ 40201-40300
ชื่อมงคลลำดับที่ 40301-40400 ชื่อมงคลลำดับที่ 40401-40500 ชื่อมงคลลำดับที่ 40501-40600
ชื่อมงคลลำดับที่ 40601-40700 ชื่อมงคลลำดับที่ 40701-40800 ชื่อมงคลลำดับที่ 40801-40900
ชื่อมงคลลำดับที่ 40901-41000 ชื่อมงคลลำดับที่ 41001-41100 ชื่อมงคลลำดับที่ 41101-41200
ชื่อมงคลลำดับที่ 41201-41300 ชื่อมงคลลำดับที่ 41301-41400 ชื่อมงคลลำดับที่ 41401-41500
ชื่อมงคลลำดับที่ 41501-41600 ชื่อมงคลลำดับที่ 41601-41700 ชื่อมงคลลำดับที่ 41701-41800
ชื่อมงคลลำดับที่ 41801-41900 ชื่อมงคลลำดับที่ 41901-42000 ชื่อมงคลลำดับที่ 42001-42100
ชื่อมงคลลำดับที่ 42101-42200 ชื่อมงคลลำดับที่ 42201-42300 ชื่อมงคลลำดับที่ 42301-42400
ชื่อมงคลลำดับที่ 42401-42500 ชื่อมงคลลำดับที่ 42501-42600 ชื่อมงคลลำดับที่ 42601-42700
ชื่อมงคลลำดับที่ 42701-42800 ชื่อมงคลลำดับที่ 42801-42900 ชื่อมงคลลำดับที่ 42901-43000
ชื่อมงคลลำดับที่ 43001-43100 ชื่อมงคลลำดับที่ 43101-43200 ชื่อมงคลลำดับที่ 43201-43300
ชื่อมงคลลำดับที่ 43301-43400 ชื่อมงคลลำดับที่ 43401-43500 ชื่อมงคลลำดับที่ 43501-43600
ชื่อมงคลลำดับที่ 43601-43700 ชื่อมงคลลำดับที่ 43701-43800 ชื่อมงคลลำดับที่ 43801-43900
ชื่อมงคลลำดับที่ 43901-44000 ชื่อมงคลลำดับที่ 44001-44100 ชื่อมงคลลำดับที่ 44101-44200
ชื่อมงคลลำดับที่ 44201-44300 ชื่อมงคลลำดับที่ 44301-44400 ชื่อมงคลลำดับที่ 44401-44500
ชื่อมงคลลำดับที่ 44501-44600 ชื่อมงคลลำดับที่ 44601-44700 ชื่อมงคลลำดับที่ 44701-44800
ชื่อมงคลลำดับที่ 44801-44900 ชื่อมงคลลำดับที่ 44901-45000 ชื่อมงคลลำดับที่ 45001-45100
ชื่อมงคลลำดับที่ 45101-45200 ชื่อมงคลลำดับที่ 45201-45300 ชื่อมงคลลำดับที่ 45301-45400
ชื่อมงคลลำดับที่ 45401-45500 ชื่อมงคลลำดับที่ 45501-45600 ชื่อมงคลลำดับที่ 45601-45700
ชื่อมงคลลำดับที่ 45701-45800
รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ชัยนาท รหัสไปรษณีย์นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์อยุธยา รหัสไปรษณีย์ลพบุรี รหัสไปรษณีย์สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์สระบุรี
ราศีจักรปัจจุบัน ณ. กรุงเทพมหานคร
สมผุสปัจจุบัน ณ. กรุงเทพมหานคร
พระเคราะห์สถิตย์ราศีองศาลิปดา
อาทิตย์(๑)กรกฎ(๓)๒๙
จันทร์(๒)มีน(๑๑)๒๙๕๒
อังคาร(๓)๓๑
พุธ(๔)สิงห์(๔)๒๖๓๖
พฤหัสบดี(๕)มีน(๑๑)๑๕๕๐
ศุกร์(๖)กรกฎ(๓)๕๐
เสาร์(๗)มังกร(๙)๒๑๔๔
ราหู(๘)เมษ(๐)๒๒๓๕
เกตุ(๙)มังกร(๙)๒๕๕๑
มฤตยู(๐)พฤษภ(๑)๕๕
วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐:๑๐ น.