โอเรกุรัม
โอเรกุรัม โอเรโกรุม ดวงดูโอเรกุรัมตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนตำราโอเรกุรัมภาษาไทยก็ได้รับความนิยมเหมือนกันเนื่องจากความแม่นยำและความง่ายในการพยากรณ์
ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี เนื่องจากอาศัยเครื่องมือคือกระดาษและปากกาในการขีดเครื่องหมายขีดลงบนกระดาษแล้วนำมาเทียบกับคำตอบสำเร็จที่มีคำถาม 32 ข้อ และคำตอบที่มี 32 คำตอบต่อ 1 คำถาม
วิธีดูดวงด้วยโอเรกุรัมนี้สามารถทำได้ง่าย ๆ เพียงแค่ผู้พยากรณ์เตรียมกระดาษและดินสอหรือปากกา ก่อนอื่นให้ทำการตั้งจิตให้เป็นสมาธิด้วยการสงบจิตใจหรือสวดมนต์ แล้วขอบารมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ตลอดจนสิ่งศักดิ์ที่ท่านนับถือให้ช่วยดลจิตดลใจของท่านให้ได้รับคำพยากรณ์ที่แม่นยำจากการดูดวงด้วยวิธีโอเรกุรัม แล้วดำเนินการขีดเครื่องหมายขีด | หรือเครื่องหมายทับ / (Slash) เป็นจำนวน 5 แถว ซึ่งในแต่ละแถวท่านสามารถขีดจำนวนเท่าไหร่ก็ได้ แล้วแต่ท่านจะพอใจ เมื่อขีดจนครบทั้งห้าแถวจนเป็นที่พอใจแล้ว ก็ให้ทำการนับจำนวนขีดแต่ละแถว หาเป็นจำนวนคู่ ให้ใส่เครื่องหมาย ๐ หากเป็นจำนวนคี่ให้ใส่เครื่องหมายกากบาท ซึ่งจะแสดงเป็นตัวอย่างดังนี้
| | | | | | | | | | | | = H H H H H H = O
| | | | | | | | | | = H H H H H = O
| | | | | | | | | | | | | = H H H H H H l = X
| | | | | = H H l = X
| | | | | | | | = H H H H = O
คำถามโอเรกุรัม 32 ข้อ มีดังนี้
1.สิ่งที่คิดไว้ขณะนี้ จะได้ตามปรารถนาหรือไม่
2.สิ่งที่คิดจะทำนั้น ควรจะคิดต่อไปหรือไม่
3.ในขณะนี้จะมีโชคดีหรือโชคร้ายประการใด
4.คนนั้น ควรคบหรือไม่
5.สิ่งนี้เป็นลางบอกเหตุให้แก่ข้าพเข้าอย่าไร
6.คนที่กำลังรักอยู่นี้ จะได้สมดังความปรารถนาหรือไม่
7.คนรักที่ข้าพเจ้าหวังอยู่นั้น เป็นการดีหรือไม่
8.ฝันของข้าพเจ้าแปลว่าอย่างไร
9.คนชนิดใดที่ควรคบและไม่ควรคบ
10.การเดินทางไกล จะเป็นการสะดวกหรือขัดข้องประการใด
11.ทางไกลที่ข้าพเจ้ามุ่งไปนั้น จะก่ออุปสรรค หรือเป็นปกติอย่างไร
12.ภรรยา/สามีของข้าพเจ้า จะเกิดบาดหมางในข้าพเจ้า หรือเป็นปกติอย่างไร
13.ในอนาคต ข้าพเจ้าจะเป็นอย่างไร
14.เพื่อนที่รักของข้าพเจ้า จะคิดประการใดต่อข้าพเจ้า
15.คนที่พลัดพรากจากกันไป จะได้กลับมาพบกันอีกหรือไม่
16.คนที่จากไปนั้น จะเป็นอย่างไร
17.ของที่หายจะได้คืนหรือไม่
18.สมควรที่ข้าพเจ้าจะร่วมค้าขายกับเขาหรือไม่
19.จะลงทุนทางธุรกิจในคราวนี้ จะเป็นการสมควรหรือไม่ ประการใด
20.คนที่ร่วมคิดกับข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้ซื่อตรงตลอดไปหรือไม่
21.ควรรับคนคนนี้ไวในบ้านหรือไม่
22.คนที่ยืมของ ข้าพเจ้าควรจะให้เขายืมหรือไม่
23.ของที่เขายืมไปนั้นจะได้คืนหรือไม่
24..ข้าพเจ้าจะพึ่งเขาได้ตลอดไปหรือไม่
25.บุตรของข้าพเจ้า จะเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าได้หรือไม่
26.ข้าพเจ้าควรเชื่อข่าวนี้ เป็นความจริงได้หรือไม่
27.ลาภจะมีแก่ข้าพเจ้าโดยทางใดบ้างหรือไม่
28.การงานนี้ จะเป็นการทางเลี้ยงชีพของข้าพเจ้าได้ตลอดไปหรือไม่
29.จะมีคนคิดปองร้ายหรือไม่
30.เขากำลังดำเนินการอย่างไรแก่ข้าพเจ้า
31.หญิงหรือชายจะสมหวังในรักหรือไม่
32.เขาจะรักข้าพเจ้าจริงหรือไม่

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อดูดวงด้วยโอเรกุรัม
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี