ดูดวงเลขโหราเสวยอายุ
ดูดวงเลขโหราเสวยอายุ เป็นตำราดูดวงแบบล้านนา คือ เป็นการดูดวงด้วยตำราดูดวงทางภาคเหนือ เป็นการดูดวงแบบโบราณ ที่ปัจจุบันหาดูได้ยากยิ่ง เป็นการดูดวงแบบจร คือ ดูดวงในแต่ละอายุของบุคคลหรือที่เรียกว่าดูดวงรายปี นอกจากจะพยากรณ์โชคเคราะห์ประจำปีแล้ว เลขโหราเสวยอายุนั้นยังบอกวิธีสะเดาะห์เคราะห์อย่างง่ายเอาไว้ด้วยซื่งน่าสนใจส่วนใหญ่เป็นการทำบุญด้วยตัวเจ้าชะตาด้วย
1. เริ่มต้นด้วยการหาอายุย่างของเจ้าชะตาว่าอายุเจ้าชะตาอายุย่างเท่าไหร่
2. วางอายุย่างปีแรกดังนี้ ถ้าเจ้าชะตาเพศชายให้วางอายุ 1 ปีลงตรงช่องเสือ ตามด้วยงู และหนูตามลำดับ ดังภาพด้านล่าง
เลขโหราเสวยอายุเพศชาย

3.ถ้าเจ้าชะตาเพศหญิงให้วางอายุ 1 ปีลงตรงช่องวัว ตามด้วยรุ้ง และหนูตามลำดับ ดังภาพด้านล่าง
เลขโหราเสวยอายุเพศหญิง

4. ให้นับจนถึงอายุย่าง ตกเท่าหร่ก็นำตำแหน่งนั้นไปเทียบกับฝอยคำทำนายต่อไป
การดูดวงตำราเลขโหราเสวยอายุ นี้หากมีประโยชน์แก่ผู้ดูดวงผู้พัฒนาขอบมอบความดีให้อาจารย์ตรีรัตน์ แม่ริม ซึ่งท่านได้รวบรวมเรียบเรียงตำราเลขโหราเสวยอายุนี้ไว้ให้ศึกษา หากท่านไม่รวบรวมไว้เมื่อปี พ.ศ. 2507 ตำรานี้คงสาบสูญไปแล้ว หากผิดพลาดประการใด้ผู้พัฒนาก็กราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อดูดวงด้วยโยคไก่แก้ว
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น