วิเคราะห์ชื่อ
การวิเคราะห์ชื่อ มีเป้าหมายเพื่อคัดสรรชื่อที่ดีสำหรับบุคคล ตลอดจนการนำชื่อเหล่านั้นมาหาการดำเนินชีวิตว่าจะดีหรือไม่เพียงใด บุคคลส่วนใหญ่คาดหวังอยากได้ชื่อที่ดีมาตั้งชื่อทั้งสิ้น นอกจากต้องการชื่อมาใช้เรียกตัวเองแล้ว บางคนคาดหวังเพียงความไพเราะ หรือตั้งชื่อให้ทันสมัย แต่บางคนตั้งชื่อเพื่อเสริมชะตาชีวิตทำให้การดำเนินชีวิตง่ายขึ้น ปัญหาและอุปสรรคลดลง การเงินและการงานดีขึ้น แต่การที่จะได้ชื่อที่ดีนั้นต้องมีการวิเคราะห์หาชื่อที่ดี ซึ่งล้วนแล้วต้องใช้เวลาหรือเงินทองในการตั้งชื่อ บางคนซ้ำร้ายการเงินฝืดเคืองแต่อยากจะหาชื่อที่เป็นมงคลให้กับตัวเอง ต้องเสียเงินทองในการตั้งชื่ออีก ล้วนแล้วขัดแย้งกันทั้งสิ้น ผู้พัฒนาเวบไซต์จึงได้จัดทำโปรแกรมเพื่อใชัวิเคราะห์ชื่อขึ้น เพื่อที่จะใช้ตรวจสอบชื่อว่าชื่อดังกล่าวมีส่วนใดเสียหรือไม่ ซึ่งจะทำให้ง่ายในการวิเคราะห์ ศาสตร์ทางโหราศาสตร์สำหรับตั้งชื่อที่จะใช้ในการวิเคราะฟ์ชื่อนี้จะประกอบไปด้วยศาสตร์สำหรับตั้งชื่อทั้งสิ้น ศาสตร์ประกอบด้วย
1. ทักษา การวิเคราะห์ชื่อด้วยหลักทักษา เป็นการวิเคราะห์ขั้นต้นที่สุด หากชื่อดังกล่าวมีอักษรกาลกิณี หรือกาลีเพียงตัวเดียว ชื่อดังกล่าวก็ไม่ควรนำมาใช้ตั้งชื่อ ควรยึดเป็นหลัก ไม่ควรอ้างว่าชื่อดังกล่าวดีมากเพราะศาสตร์อื่นดี แต่ทักษามีอักษรที่เป็นกาลกิณี ถึงแม้นว่าศาสตร์อื่นจะดีอย่างไรก็ไม่ควรทิ้งทักษา เพราะคนที่ใช้ชื่อที่มีทักษาเป็นกาลกิณีก็รู้สึกไม่สบายใจอยู่ดี ทำให้ชีวิตขาดความสุข ควรหาชื่อที่ทักษาไม่มีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อและศาสตร์การตั้งชื่ออื่นก็ดีดี จะทำให้ผู้ได้รับชื่อมีความสุข
2. เลขศาสตร์ เป็นศาสตร์การตั้งชื่อที่ถอดอักษรในชื่อแต่ละตัวออกมาเป็นตัวเลข เป็นศาสตร์ที่ในปัจจุบันได้รับความนิยมมากศาสตร์หนึ่ง ที่ขาดไม่ได้สำหรับการตั้งชื่อ ผลรวมตัวเลขของตัวอักษรในชื่อแต่ละผลรวมย่อมให้คุณไม่เหมือนกัน ควรเลือกชื่อที่ผลรวมตัวเลขของชื่อ เป็นตัวเลขที่ดี ซึ่ง ทางผู้พัฒนาด้ระบุไว้แล้วว่าผลรวมดังกล่าวจะดีหรือไม่ ทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องหาว่าตัวเลขดังกล่าวจะดีหรือไม่ นอกจากผลรวมตัวเลขของชื่อจะดีแล้ว ควรให้ตัวเลขผลรวมของชื่อและนามสกุลดีด้วยจะดีที่สุด ส่วนนามสกุลนั้นถึงแม้นว่าผลรวมจะไม่ดีแต่ก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้มาก หากจะให้ดีตามหลักโหราศาสตร์ควรเปลี่ยนนามสกุล แต่ไม่ควรกระทำตามหลักการของโลก คงไม่มีบรรพบุรุษคนไหนอยากให้ลูกหลานเปลี่ยนนามสกุล นอกจากสุภาพสตรีที่แต่งงานไป ถึงแม้ผลรวมตัวเลขของนามสกุลจะไม่ดีแต่มีผลเพียง 20 เปอร์เซ้นต์เท่านั้น อีกทั้งการตั้งชื่อใช่ว่าจะกำหนดชะตาชีวิตของเราทั้งหมด ขึ้นอยู่กับวันเดือนปีเกิด เวลาเกิด สถานที่เกิดด้วย ตลอดจนที่ตั้งบ้านเรือนย่อมส่งผลต่อชะตาชีวิตเหมือนกัน
3. อายตนะ 6 เป็นศาสตร์การตั้งชื่อคล้ายกับเลขศาสตร์แต่เอาตัวอักษรมาแทนด้วยกำลังดาวพระเคราะห์มาบวกกัน หากมากกว่า 9 ก็นำเลขนั้นมาบวกซ้ำจนกว่าจะได้เลขที่น้อยกว่า 10 เช่น ผลบรวมของตัวอักษรเท่ากับ 55 ซึ่งมากกว่า 9 ก็นำ 5 มาบวกกับ 5 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 10 ซึ่งมากกว่า 9 ก็นำ 1+0=1 ดังนั้นเลขอายตนะเท่ากับ 1
4. ตุ๊กตาไขนาม เป็นศาสตร์การตั้งชื่อของมอญโบราณ ใช้ปีจุลศักราชกำเนิดมาหาเศษจุลศักราช เมื่อได้เศษจุลศักราชแล้ว ก็นำเศษจุลศักราชนั้นมาวางในตำแหน่งส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย แต่การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามนี้มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถวิเคราะห์ชื่อได้ทุกชื่อในส่วนนี้ เนื่องจากการวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามต้องใช้อักษรที่ใช้ออกเสียง ชื่อบางส่วนยังไม่มีในฐานข้อมูล แต่เพื่อให้ท่านสามารถวิเคราะห์ชื่อดังกล่าวได้ ผู้พัฒนาจึงได้สร้างหน้าเวบเพื่อวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งจะแสดงปุ่มให้ท่านกดเข้าไปเพื่อกรอกข้อมูลเพิ่มเติม ทำให้ชื่อที่อยากวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งหมด
ท้ายที่สุดผู้พัฒนาเวบไซต์ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน ที่ข้าพเจ้าได้นำหลักการตั้งชื่อและหนังสือทุกเล่มที่ใช้ค้นคว้า โดยเฉพาะอาจารย์ธณัทอร กุลานุพงศ์ที่ได้ให้คำแนะนำในการวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อการวิเคราะห์ชื่อ
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น