ดูดวงโยคไก่แก้ว
การดูดวงตำราโยคไก่แก้ว เป็นตำราดูดวงแบบล้านนา คือ เป็นการดูดวงด้วยตำราดูดวงทางภาคเหนือ เป็นการดูดวงแบบโบราณ ที่ปัจจุบันหาดูได้ยากยิ่ง เป็นการดูดวงแบบจร คือ ดูดวงในแต่ละอายุของบุคคลหรือที่เรียกว่าดูดวงรายปี นอกจากนี้ตำรายังได้แบ่งอายุในแต่ละปีออกเป็นสามส่วนย่อยอีก ทำให้มีความละเอียดเพิ่มขึ้น ขั้นตอนการดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้วมีขั้นตอนดังนี้
1. เริ่มต้นด้วยการกำหนดเลขโหราดังนี้คือ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘
2. หาอายุย่างของบุคคลที่จะพยากรณ์ เช่นคนเกิดปี 2 ม.ค. 2560 สมมุติปัจจุบันคือวันที่ 2 ม.ค. 2566 อายุเต็มของ 6 ปี ดังนั้นอายุย่างคือ 7 ปี
3. หากเจ้าชะตาเป็นเพศชายเกิดปีชวดให้นับอายุ 1 ปี เป็น 1 อายุ 2 ปี เป็น 2 อายุ 3 ปี เป็น 3 ตามลำดับ หากเกิดปีฉลู ให้นับอายุ 1 ปี เป็น 2 อายุ 2 ปี เป็น 3 ตามลำดับ หากเกิน 8 ให้ นับที่ 1 และ 2 ตามลำดับ จนถึงอายุย่างปัจจุบัน
3. หากเจ้าชะตาเป็นเพศหญิงเกิดปีชวดให้นับอายุ 1 ปี เป็น 5 อายุ 2 ปี เป็น 6 อายุ 3 ปี เป็น 7 หากเกิดปีฉลู ให้นับอายุ 1 ปีเป็น 6 อายุ 2 ปี เป็น 7 อายุ 3 ปี เป็น 8 ตามลำดับ หากเกิน 8 ให้ นับที่ 1 และ 2 ตามลำดับอีกครั้ง
4. เมื่อได้เลขอายุย่างปัจจุบันแล้วให้นำเลขดังกล่าวมาพยากรณ์ตามฝอยพยากรณ์
การดูดวงตำราโยคไก่แก้ว นี้หากมีประโยชน์แก่ผู้ดูดวงผู้พัฒนาขอบมอบความดีให้อาจารย์ตรีรัตน์ แม่ริม ซึ่งท่านได้รวบรวมเรียบเรียงตำราโยคไก้แก้วนี้ไว้ให้ศึกษา หากท่านไม่รวบรวมไว้เมื่อปี พ.ศ. 2507 ตำรานี้คงสาบสูญไปแล้ว หากผิดพลาดประการใด้ผู้พัฒนาก็กราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อดูดวงด้วยโยคไก่แก้ว
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เวนิใโชคดีในปีนั้น