ชื่อมงคลลำดับที่ 5401-5500
ชื่ออ่านว่าเพศ
ธณกร ทะ-นะ-กอน ชาย
ธณษา ทะ-นะ-สา หญิง
ธณัจ ทะ-นัด หญิง
ธณัช ทะ-นัด ชาย
ธณัชพงศ์ ทะ-นัด-ชะ-พง ชาย
ธณัฏฐา ทะ-นัด-ถา หญิง
ธณัฐชกรณ์ ทะ-นัด-ชะ-กอน หญิง
ธณัฐดา ทะ-นัด-ดา หญิง
ธณัฐภรณ์ ทะ-นัด-พอน หญิง
ธณัทอร ทะ-นัด-ออน หญิง
ธณายุทธ ทะ-นา-ยุด ชาย
ธณิชา ทะ-นิ-ชา หญิง
ธณิษฐา ทะ-นิด-ถา หญิง
ธดาภรณ์ ทะ-ดา-พอน หญิง
ธน ทน ชาย
ธนกร ทะ-นะ-กอน ชาย
ธนกฤต ทะ-นะ-กริด ชาย
ธนกฤติ ทะ-นะ-กริด ชาย
ธนกฤษ ทะ-นะ-กริด ชาย
ธนกานต์ ทะ-นะ-กาน หญิง
ธนกิจ ทะ-นะ-กิด ชาย
ธนจิรัฏฐ์ ทะ-นะ-จิ-รัด ชาย
ธนฉัต ทะ-นะ-ฉัด ชาย
ธนฉัตร ทะ-นะ-ฉัด ชาย
ธนชัย ทะ-นะ-ไช ชาย
ธนชาต ทะ-นะ-ชาด ชาย
ธนชาติ ทะ-นะ-ชาด ชาย
ธนชิต ทะ-นะ-ชิด ชาย
ธนชุดา ทะ-นะ-ชุ-ดา หญิง
ธนโชต ทะ-นะ-โชด ชาย
ธนโชติ ทะ-นะ-โชด ชาย
ธนญภพ ทะ-นัน-พบ ชาย
ธนณัฏฐ์ ทะ-นะ-นัด หญิง
ธนณัฐ ทะ-นะ-นัด หญิง
ธนดล ทะ-นะ-ดน ชาย
ธนดา ทะ-นะ-ดา หญิง
ธนเดช ทะ-นะ-เดด ชาย
ธนทร ทะ-นะ-ทอน ชาย
ธนทรัพย์ ทะ-นะ-ซับ ชาย
ธนทักษ์ ทะ-นะ-ทัก ชาย
ธนทัต ทะ-นะ-ทัด ชาย
ธนทัศน์ ทะ-นะ-ทัด ชาย
ธนทิพย์ ทะ-นะ-ทิบ หญิง
ธนเทพ ทะ-นะ-เทบ ชาย
ธนธร ทะ-นะ-ทอน ชาย
ธนธรณ์ ทะ-นะ-ทอน หญิง
ธนธัช ทะ-นะ-ทัด ชาย
ธนธาม ทะ-นะ-ทาม ชาย
ธนธีร์ ทะ-นะ-วี ชาย
ธนน ทะ-นน ชาย
ธนนท์ ทะ-นน ชาย
ธนนพัชร์ ทะ-นน-พัด หญิง
ธนนันท์ ทะ-นะ-นัน ชาย
ธนนาถอนง ทะ-นะ-นาด-อะ-นง หญิง
ธนบดี ทะ-นะ-บอ-ดี ชาย
ธนบูรณ์ ทะ-นะ-บูน ชาย
ธนบูลย์ ทะ-นะ-บูน ชาย
ธนปรียา ทะ-นะ-ปรี-ยา หญิง
ธนพงศ์พันธ์ ทะ-นะ-พง-พัน ชาย
ธนพงศ์ ทะ-นะ-พง ชาย
ธนพงษ์ ทะ-นะ-พง ชาย
ธนพชัย ทะ-นบ-ไช ชาย
ธนพนธ์ ทะ-นะ-พน ชาย
ธนพร ทะ-นะ-พอน หญิง
ธนพรรณ ทะ-นะ-พัน หญิง
ธนพล ทะ-นะ-พน ชาย
ธนพัชญ์ ทะ-นะ-พัด ชาย
ธนพัฒน์ ทะ-นะ-พัด ชาย
ธนพัต ทะ-นะ-พัด ชาย
ธนพิชา ทะ-นะ-พิ-ชา หญิง
ธนพิพัฒน์ ทะ-นะ-พิ-พัด ชาย
ธนพิสิฐ ทะ-นะ-พิ-สิด ชาย
ธนภณ ทะ-นะ-พน ชาย
ธนภพ ทะ-นะ-พบ ชาย
ธนภร ทะ-นะ-พอน หญิง
ธนภรณ์ ทะ-นะ-พอน หญิง
ธนภักษ์ ทะ-นะ-พัก ชาย
ธนภัค ทะ-นะ-พัก หญิง
ธนภัต ทะ-นะ-พัด ชาย
ธนภัทร ทะ-นะ-พัด หญิง
ธนภัสร ทะ-นะ-พัด หญิง
ธนภา ทะ-นา-พา หญิง
ธนภูมิ ทะ-นะ-พูม ชาย
ธนมาศ ทะ-นะ-มาด หญิง
ธนยศ ทะ-นะ-ยด ชาย
ธนรัชฏ์ ทะ-นะ-รัด ชาย
ธนรัฐ ทะ-นะ-รัด หญิง
ธนฤทธิ์ ทะ-นะ-ริด ชาย
ธนลภย์ ทะ-นะ-ลบ ชาย
ธนวดี ทะ-นะ-วะ-ดี หญิง
ธนวร ทะ-นะ-วอน ชาย
ธนวรรณ ทะ-นะ-วัน หญิง
ธนวรรธน์ ทะ-นะ-วัด ชาย
ธนวัชร ทะ-นะ-วัด ชาย
ธนวัชร์ ทะ-นะ-วัด ชาย
ธนวัฒน์ ทะ-นะ-วัด ชาย
ธนวัต ทะ-นะ-วัด ชาย
ธนวัตน์ ทะ-นะ-วัด ชาย
ธนวัตร์ ทะ-นะ-วัด ชาย
ธนวัน ทะ-นะ-วัน ชาย
เมนูดูดวงแบบต่างๆ

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า โหราศาสตร์ไทยเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงของไทยโดยพัฒนามาจากโหราศาสตร์ของอินเดียในสมัยกรุงสุโขทัย และได้พัฒนาต่อยอดตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

เป็นการดูดวงโดยอาศัยตำแหน่งของลัคนาและพระจันทร์ในการพยากรณ์ การพยากรณ์ด้วยฤกษ์นั้นเป็นการคำนวณขั้นสูง ที่จะหาราศีและองศาของลัคนาเพื่อที่จะคำนวณฤกษ์ของลัคนา ส่วนฤกษ์ดาวจันทร์นั้นก็ต้องคำนวณราศีและองศาของพระจันทร์เช่นเดียวกัน

การดูดวงด้วยกราฟชีวิตเป็นการดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นสำคัญและใช้เวลาเกิดเพื่อหาวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้อง การดูดวงด้วยกราฟชีวิตจะแบ่งภพออกเป็น 12 ภพเช่นเดียวกับโหราศาสตร์ไทยแต่ใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาเลขประจำฐานทั้ง 12 แทนตำแหน่งของดาวในราศีจักร

เศษพระจอมเกล้าหรือการทายเศษชะตากำเนิดนี้ ว่ากันว่าเป็นตำราดูดวงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำริขึ้น เป็นการพยากรณ์ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่มีความแม่นยำมากวิธีหนึ่ง

การวิเคราะห์ชื่อนี้ จะใช้ทักษา เลขศาสตร์ และอายตนะ ๖ ในการวิเคราะห์ชื่อ

การวิเคราะห์ชื่อด้วยตุ๊กตาไขนามเป็นการวิเคราะห์ชื่อได้ดีวิธีหนึ่ง เป็นการนำศาสตร์การตั้งชื่อของมอญในสมัยโบราณมาประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชื่อและพยากรณ์ชื่อนั้นๆจะมีผลต่อชะตาชีวิตแก่เจ้าของชะตาอย่างไร

การดูดวงด้วยตำราโยคไก่แก้ว เป็นการดูโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง อีกทั้งได้แบ่งย่อยอายุเป็นสามช่วง ช่วงละ 4 เดือนทำให้ทั้งปีชะตาไม่ได้ร้ายทั้งปี หรือเสียทั้งปี

การดูดวงด้วยเลขโหรา เป็นการโชคเคราะห์ประจำปี ว่าในปีนี้มีโชคเคราะห์อะไรบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้แบ่งอายุออกเป็น 3 ช่วง เหมือนโยคไก่แก้ว แต่จะบอกวิธีทำบุญเพื่อลดเคราะห์ร้าย เพิ่มโชคดีในปีนั้น

เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก เดิมเป็นตำราของชาวยิปซี แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษ ตำราโอเรกุรัม เป็นตำราที่ไขความข้องใจของผู้รับคำพยากรณ์อย่างง่ายได้เป็นอันดี